Strona główna
Oferta
Cennik
Kontakt

Rachunkowość


Do podstawowych usług biura księgowego Agnik z Bydgoszczy należą:
 • prowadzenie rejestrów i rozliczeń VAT,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, a także rozliczeń w formie ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie do odpowiednich urzędów deklaracji podatkowych PIT-1, PIT-5, PIT-5L, PIT-28, VAT-7, VAT-7L, CIT-8, PCC-1 i innych,
 • konsultacje i asysta w prowadzeniu ksiąg, a także doradztwo z zakresu prawidłowego prowadzenia odpowiednich ewidencji,
 • przygotowywanie przelewów i należności podatkowych.
Usługi dodatkowe
 • tworzenie bilansów oraz rachunków zysków i strat,
 • analiza i niezbędne korekty dokumentów pochodzących z lat ubiegłych,
 • rejestrowanie działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach, a także sporządzanie i dostarczane do stosowanego urzędu rocznych deklaracji podatkowych,
 • aktualizacja danych w prowadzonej działalności (NIP-1, NIP-2, NIP-B, NIP-C, NIP-1/A, NIP-2/A, NIP-D),
 • przygotowywanie biznes planów,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych.

Kadry i płace


Do podstawowych usług naszego biura rachunkowego należą:
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie warunków płacy i pracy i inne),
 • ewidencjonowanie czasu pracy osób zatrudnionych (urlopy bezpłatne, wypoczynkowe, okolicznościowe, szkoleniowe, a także inne zwolnienia od pracy),
 • prowadzenie pracowniczych teczek osobowych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne),
 • przygotowywanie listy płac (naliczanie miesięcznych wynagrodzeń razem ze świadczeniami zusowskimi, nagrodami, premiami, nadgodzinami, a także rozliczanie delegacji służbowych itd.),
 • konsultacje i doradztwo w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych.
Usługi dodatkowe
 • przygotowywanie kart stanowiska pracy, a także aktów prawa wewnętrznego (regulaminy pracy, wynagradzania czy też przyznawania świadczeń socjalnych),
 • usługi z zakresu human resources management (oceny okresowe pracowników, rekrutacja nowych pracowników, itd.),
 • konsultacje z zakresu prawa pracy.

Rozliczenia ZUS


Zakres usług podstawowych
 • sporządzanie i wysyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA),
 • rejestracja oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS (sporządzanie druków ZUS ZUA i ZUS ZWUA).
Do usług dodatkowych należą
 • przygotowywanie druków RMUA dla każdego pracownika,
 • współpraca oraz asysta przy inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez ZUS,
 • rejestracja elektronicznego przekazu rozliczeń ZUS,
 • przeprowadzanie korekt deklaracji.

Dane firmy


AGNIK Kancelaria Księgowa Kinga Pietraszek
ul. Bora-Komorowskiego 57/27
85-793 Bydgoszcz

NIP: 967-103-98-50
REGON: 341421418


Strona głównaOfertaCennikKontakt

Copyright © 2012 by AGNIK Kancelaria Księgowa, All Rights Reserved.
Layout © by GRX.pl - Szablony WWW